1
mirror of https://github.com/jlelse/GoBlog synced 2024-05-30 13:04:27 +00:00
GoBlog/geoTrack_test.go

119 lines
2.2 KiB
Go

package main
import (
"os"
"testing"
"github.com/stretchr/testify/assert"
"github.com/stretchr/testify/require"
)
func Test_geoTrack(t *testing.T) {
app := &goBlog{
cfg: createDefaultTestConfig(t),
}
app.cfg.Blogs = map[string]*configBlog{
"en": {
Lang: "en",
},
"de": {
Lang: "de",
},
}
_ = app.initConfig(false)
// First test (just with track)
gpxBytes, _ := os.ReadFile("testdata/test.gpx")
p := &post{
Blog: "en",
Parameters: map[string][]string{
"gpx": {
string(gpxBytes),
},
},
}
resEn, err := app.getTrack(p, true)
require.NoError(t, err)
assert.NotEmpty(t, resEn.Paths)
assert.Empty(t, resEn.Points)
assert.Equal(t, "2.70", resEn.Kilometers)
assert.Equal(t, "0:42:53", resEn.Hours)
p.Blog = "de"
resDe, err := app.getTrack(p, true)
require.NoError(t, err)
assert.NotEmpty(t, resDe.Paths)
assert.Empty(t, resDe.Points)
assert.Equal(t, "2,70", resDe.Kilometers)
assert.Equal(t, "0:42:53", resDe.Hours)
// Second file (with track and waypoint)
gpxBytes, _ = os.ReadFile("testdata/test2.gpx")
p = &post{
Blog: "en",
Parameters: map[string][]string{
"gpx": {
string(gpxBytes),
},
},
}
resEn, err = app.getTrack(p, true)
require.NoError(t, err)
assert.NotEmpty(t, resEn.Paths)
assert.NotEmpty(t, resEn.Points)
assert.Equal(t, "0.08", resEn.Kilometers)
assert.Equal(t, "0:01:29", resEn.Hours)
// Test "privacy" feature to hide track
p = &post{
Blog: "en",
Parameters: map[string][]string{
"gpx": {string(gpxBytes)},
"showroute": {"false"},
},
}
resEn, err = app.getTrack(p, p.showTrackRoute())
require.NoError(t, err)
assert.False(t, p.showTrackRoute())
assert.Empty(t, resEn.Paths)
assert.Empty(t, resEn.Points)
assert.Equal(t, "0.08", resEn.Kilometers)
assert.Equal(t, "0:01:29", resEn.Hours)
// Third file (just with route)
gpxBytes, _ = os.ReadFile("testdata/test3.gpx")
p = &post{
Blog: "en",
Parameters: map[string][]string{
"gpx": {
string(gpxBytes),
},
},
}
resEn, err = app.getTrack(p, true)
require.NoError(t, err)
assert.NotEmpty(t, resEn.Paths)
assert.Empty(t, resEn.Points)
assert.Equal(t, "", resEn.Kilometers)
assert.Equal(t, "", resEn.Hours)
}